Z

a obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Nina i prenesenih poslova, ustrojeni su Upravni odjeli:

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE

FUNKCIJATELEFON, FAXMAIL
Pročelnica Radmanka Subotić, dipl.oec.265-539, fax. 265-856[email protected]
Gordana Lipotica – referent265-539, fax. 265-856[email protected]
Marijana Kapetanović – referentifax. 265-856[email protected]

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE

FUNKCIJATELEFON, FAXMAIL
Jozo Mustać dipl.ing. građ
Pročelnik upravnog odjela za komunalne poslove
265-541[email protected]
Matija Morović
Komunalni redar
265-092[email protected]
Josip Ljubičić
Prometni redar
265-538[email protected]
Ivo Surić
Stručni suradnik za komunalne poslove,energetska učinkovitost i vatrogastvo –
264-809[email protected]
Josip Vidić
Komunalna naknada i naknada za uređenje voda
265-090[email protected]
Josipa Vidaić
Komunalna naknada i naknada za uređenje voda
265-090[email protected]
Petar Glavan
Legalizacija i provedba dokumenata građenja i komunalni doprinos
264-770[email protected]
Marko Sjauš
Stručni suradnik
264-770[email protected]
Borjan Peša
Viši stručni suradnik za javnu nabavu i razvoj jedinice lokalne samouprave. Javna nabava, eu projekti i naknada za reklamne panoe,organizacija sajmova, edukacijskih radionica
265-854[email protected]
Ivona Stulić Sipina
Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata za EU fondove
265-854

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNO-PRAVNE I OPĆE POSLOVE

FUNKCIJATELEFON, FAXMAIL
Željko Radošević, dipl.iur.
Pročelnik
265-542[email protected]
Marijana Ramov – Ured za kulturu
Viša savjetnica za kulturu
265-533[email protected]
Mirjana Knežević  Ured za socijalnu skrb
Viša savjetnica za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
265-536[email protected]
Linda Maraš
Ured Gradonačelnika, Savjetnica za službeničke odnose
i kadrovske poslove
265-420[email protected]
Šime Peša
Viši stručni suradnik za lokalnu samoupravu
265-542[email protected]
Ana Škibola
Namještenik
265-420

CENTRALA

FUNKCIJATELEFON, FAXADRESA
265-252Višeslavov trg 1, 23 232 Nin

URED GRADONAČELNIKA

FUNKCIJATELEFON, FAXMAIL
Gradonačelnik265-420, fax. 265-419[email protected]