SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Poboljšanje vodokomunalne infrastrukture aglomeracuje Nin-Privlaka-Vrsi: IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE TE SANACIJA VODOVODNE MREŽE

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave naručitelj  je  opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio  na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje traje zaključno do 05.03.2018., te Vas molimo da sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom o nabavi “Poboljšanje vodokomunalne infrastrukture aglomeracuje Nin-Privlaka-Vrsi: IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE TE SANACIJA VODOVODNE MREŽE” uputite na e-mail adrese koje su navedene u Dokumentaciji o nabavi.

Nakon provedenog savjetovanja Vodovod-Vir d.o.o. će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama prije objave u EOJN.

Download (XLSX, 3.9MB)

Download (DOCX, 250KB)

Download (DOCX, 219KB)

Download (DOCX, 981KB)

Download (DOCX, 123KB)

Download (DOCX, 135KB)

NACRTI

Povezane vijesti