UPU Ninski stanovi
UPU Sridnji put

UPU ZONE SZ DIJELA GZ NINSKI STANOVI

http://www.grad-nin.hr/wp-content/uploads/2016/01/1_NAMJENA-POVRŠINA_-Model.pdf

http://www.grad-nin.hr/wp-content/uploads/2016/01/2.1_PROMETNA-MREŽA-Model.pdf

http://www.grad-nin.hr/wp-content/uploads/2016/01/2.2_KOMUNALNA-MREŽA-Model.pdf

http://www.grad-nin.hr/wp-content/uploads/2016/01/2.3_ELEKTROOPSKRBNA-MREŽA-Model.pdf

http://www.grad-nin.hr/wp-content/uploads/2016/01/3_UVJETI-KORIŠTENJA-Model.pdf

http://www.grad-nin.hr/wp-content/uploads/2016/01/4_UVJETI-GRAĐENJA-Model.pdf

http://www.grad-nin.hr/wp-content/uploads/2016/01/odluka-o-donošenju-UPU-Sridnji-put.pdf

UPU Sridnji put u DWG formatu

http://www.grad-nin.hr/wp-content/uploads/2016/01/UPU-sridnji-put-dwg-format.zip

UPU kampa "Rasti" Zaton
UPU TN Zaton