UPU Gospodarska zona Poljica brig

 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2.1. PLAN PROMETNICA

2.2. ELEKTOOPSKRBA

2.3. TELEKOMUNIKACIJE

2.4. VODOOPSKRBA

3.0. UVJETI KORIŠTENJA

Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone proizvodne namjene “Poljica Brig”

Download (PDF, 228KB)

UPU Ninsko blato

IZMJENE I DOPUNE UPU-a NINSKO BLATO-PRIJEDLOG ZA JAVNI UVID

1. NINSKO BLATO POSTOJEĆE STANJE

Download (PDF, 860KB)

2. NINSKO BLATO NAMJENA

Download (PDF, 750KB)

3.NINSKO BLATO PROMET

Download (PDF, 1.3MB)

4.NINSKO BLATO VODA I ODVODNJA

Download (PDF, 1.49MB)

5.NINSKO BLATO ENERGETIKA I TK

Download (PDF, 984KB)

6.NINSKO BLATO UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE

Download (PDF, 1.99MB)

7.NINSKO BLATO NAČIN GRAĐENJA

Download (PDF, 1.2MB)

8.ODREDBE-PRIKAZ IZMJENA I DOPUNA

Download (PDF, 4.7MB)

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone ,,Ninsko blato”-Nin

Download (PDF, 630KB)

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE ”NINSKO BLATO”-NIN

Download (PDF, 372KB)

UPU Spile-bori

ODLUKA o II. izmjeni Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone “SPILE-BORI” Nin

Download (PDF, 202KB)

 

PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU

0.GEODETSKA PODLOGA

1.NAMJENA

2.1.PROMETNA MREŽA

2.2.KOMUNALNA MREŽA 

2.3.1.ELEKTROOPSKRBA

2.3.2.DTK

3.UVJETI KORIŠTENJA

4.UVJETI GRADNJE

INTEGRALNI TEKST-ODREDBE ZA PROVOĐENJE 

_____________________________________________________

 

SPILE-BORI-ODREDBE-ZA-PROVOĐENJE

0_geodetska-podloga

1_NAMJENA-POVRŠINA

2.1._PROMETNA-MREŽA

2.2._KOMUNALNA-MREŽA

2.3.1._ELEKTROOPSKRBA

2.3.2._DTK

3._UVJETI-KORIŠTENJA_

4._UVJETI-GRADNJE

 

Odluka o II. izmjeni Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone “SPILE-BORI” Nin

Download (PDF, 202KB)

UPU Ninski stanovi
UPU Sridnji put

UPU ZONE SZ DIJELA GZ NINSKI STANOVI

http://www.grad-nin.hr/wp-content/uploads/2016/01/1_NAMJENA-POVRŠINA_-Model.pdf

http://www.grad-nin.hr/wp-content/uploads/2016/01/2.1_PROMETNA-MREŽA-Model.pdf

http://www.grad-nin.hr/wp-content/uploads/2016/01/2.2_KOMUNALNA-MREŽA-Model.pdf

http://www.grad-nin.hr/wp-content/uploads/2016/01/2.3_ELEKTROOPSKRBNA-MREŽA-Model.pdf

http://www.grad-nin.hr/wp-content/uploads/2016/01/3_UVJETI-KORIŠTENJA-Model.pdf

http://www.grad-nin.hr/wp-content/uploads/2016/01/4_UVJETI-GRAĐENJA-Model.pdf

http://www.grad-nin.hr/wp-content/uploads/2016/01/odluka-o-donošenju-UPU-Sridnji-put.pdf

UPU Sridnji put u DWG formatu

http://www.grad-nin.hr/wp-content/uploads/2016/01/UPU-sridnji-put-dwg-format.zip

 

UPU kampa "Rasti" Zaton
UPU TN Zaton
UPU SRIDNJI PUT 2

Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana uređenja zone “Sridnji put 2”-Zaton

Download (PDF, 260KB)

Section