Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS – IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE PROROKOVIĆI

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave naručitelj  je  opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio  na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje traje zaključno do 09.09.2019., te Vas molimo da sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom o nabavi “IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE PROROKOVIĆI” uputite putem sustava EOJNRH (www.eojn.nn.hr).

Nakon provedenog savjetovanja Grad Nin će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u sustav EOJNRH.

Link: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3142586

 

Povezane vijesti