G

radonačelnik, sukladno Statutu Grada Nina, ima zamjenika. Zamjenik/ca gradonačelnika biraju se, kao i gradonačelnik, na način propisan Zakonom o lokalnim izborima. Gradonačelnika, ako je duže vrijeme spriječen ili odsutan, u obavljanju njegove dužnosti zamjenjuje zamjenik gradonačelnika. Obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga, gradonačelnik može povjeriti zamjeniku, koji je, u njihovu obavljanju, dužan pridržavati se uputa gradonačelnika. Povjeravanjem poslova zamjeniku, gradonačelnik ne prestaje biti odgovoran za njihovo obavljanje.

ZAMJENICA GRADONAČELNIKA GRADA NINA
Dalija Pavlović Peroš
Stranačka pripadnost
Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
Datum i mjesto rođenja
17.02.1979, Zadar
Bračno stanje
Udana
Obrazovanje
Diplomirani ekonomist